Socialchefen: ”Hällefors får en mer modern vård och omsorg”

Det nya vård- och omsorgsboendet Gillersgården innebär en klar kvalitetshöjning för vården och omsorgen i Hällefors kommun. Det menar kommunens socialchef, Daniel Åhnberg.

– Vi får en mer modern vård och omsorg. Det blir en bättre boendemiljö för de äldre och bättre anpassade lokaler för verksamheten, säger han.

Daniel Åhnberg är socialchef i Hällefors kommun sedan drygt ett år tillbaka. Han berättar att kommunen sedan lång tid tillbaka har gjort ett utredningsarbete med syfte att förbättra omsorgen för de äldre i kommunen. När Gillersgårdens tre avdelningar nu står färdiga att ta emot boende är det ett steg i rätt riktning, menar Daniel Åhnberg.

– Vi får en mer modern vård och omsorg. Det blir en bättre boendemiljö för de äldre och bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Personalen kommer närmare de boende

Daniel Åhnberg lyfter bland annat fram den smarta planlösningen på Gillersgården, som gör det lättare för personalen att möta de boendes behov.

– Den fina planlösningen, med bra samlingslokaler och andra gemensamma utrymmen, gör det lättare att se och möta behov. Personalen kommer närmare de boende, förklarar han.

Samtidigt blir det lättare för personalen att kunna ”ta rast på riktigt”, som han uttrycker det.

– Personalrummet finns i en annan del av byggnaden, så det blir mer tydligt när man är i verksamheten och när man är ledig, säger Daniel Åhnberg.

Vårdcentralen underlättar för god och nära vård

Hällefors kommun arbetar aktivt med den så kallade nära vård-reformen, med syfte att åstadkomma en god och nära vård för invånarna i kommunen. I det sammanhanget spelar närheten till vårdcentralen, som inryms i bottenvåningen på Gillersgården, en viktig roll.

– Det gör att vi kan möta våra brukares behov på ett bättre sätt. Det kommer bli lättare att få till samverkan och de boende kommer kunna ta hissen ner till vårdcentralen, säger han.

Efter sommaren flyttar även ett korttidsboende in på Gillersgården. De som bor där kommer ofta direkt från sjukhuset och är många gånger i behov av rehabilitering.

– För dem kommer närheten till vårdcentralen betyda mycket, säger Daniel Åhnberg.

Många möjligheter med välfärdstekniken

Daniel Åhnberg berättar att det pågår ett arbete för att Hällefors kommun ska kunna ta vara på möjligheterna med olika former av välfärdsteknik. Att Gillersgården är förberett för allehanda digitala system är därför positivt, menar socialchefen.

– Redan från början underlättar det nyckelfria systemet på flera olika sätt, men vi ser även flera spännande möjligheter runt knuten. Att fastigheten är förberedd för att kunna ta vara på de möjligheterna är väldigt positivt.

De nya lägenheterna möter Hällefors behov

Många svenska kommuner kämpar för att klara av att tillskapa det behov av platser på vård- och omsorgsboenden som kommer krävas framöver. Men så är det inte i Hällefors. Enligt kommunens prognoser ökar behovet bara måttligt fram till 2040.

– Kurvan för vår kommun ser lite annorlunda ut än för andra kommuner. I och med Gillersgården tillskapas tio nya platser, vilket är bra. Men det innebär att de behov som finns i dag är täckta, förklarar Daniel Åhnberg.

Viktigt med attraktiva platser

Daniel Åhnberg menar att det är viktigt för Hällefors kommun att bygga attraktiva vård- och omsorgsboenden, dit äldre gärna vill flytta.

– Det är ett stort steg för en individ att flytta från sitt hem. Då är det också viktigt att man får möjlighet att flytta till något som känns bra, säger han.

Om kommunen inte kan erbjuda äldre personer attraktiva platser på vård- och omsorgsboenden kommer fler välja att bok kvar i sina hem, trots stora stödbehov. Det kräver i många fall väldigt omfattande insatser från hemtjänsten.

– För oss som kommun är det lättare att garantera en bra kvalité på vården och omsorgen, och ett mer kontinuerligt stöd, för den som väljer att flytta till ett vård- och omsorgsboende, säger Daniel Åhnberg.

Gillersgården skapar en positiv bild

Många lever med en föråldrar bild av äldreomsorg, tror Daniel Åhnberg. Tankarna far lätt i väg till institutionsvård och långa korridorer.

– Gillersgården är något helt annat. Öppna, fräscha och moderna lokaler med möjligheter till delaktighet och fina utemiljöer. Förhoppningsvis kommer kommunens äldre känna att en flytt till ett vård- och omsorgsboende blir en attraktiv möjlighet att få bo i en fin miljö, med en god vård och omsorg.