Vårdcentralchefen: ”Bidrar till god och nära vård”

En god och nära vård för hela människan. Det är målsättningen med arbetet på Hällefors vårdcentral. Att de boende på vård- och omsorgsboendet Gillersgården nu blir deras nya grannar är ett steg i den riktningen.

– Primärvården är väldigt viktig för att de boende på Gillersgården ska få tillgång till en god och nära vård, säger vårdcentralchefen Marie-Louise Forsberg-Fransson.

På Hällefors vårdcentral finns både mödravårdscentral, barnavårdscentral och en familjecentral. När nu vård- och omsorgsboendet flyttar in som granne blir det ytterligare en pusselbit i visionen om en god och nära vård för hela människan.

– Jag är verkligen glad för våra nya grannar. Närheten innebär att vi kan göra snabbare insatser och att vi bara är en trappa bort om en sjuksköterska eller läkare skulle behöva rådfrågas om något, förklarar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Bättre samarbete för de äldres bästa

Att bli äldre innebär för de flesta att sjukdomarna blir fler och att behovet av vård tilltar. Redan i dag samarbetar vårdcentralen väldigt aktivt med kommunens hemsjukvård. Men närheten mellan den regionägda vårdcentralen och kommunens vård- och omsorgsboende fördjupar samarbetet med kommunen ytterligare, menar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Ja, det gynnar samverkan mellan kommunen och regionen. Vår service till de äldre i Hällefors kommun är redan god, men det här gör den ännu bättre, säger hon.

Att ett korttidsboende flyttar in på Gillersgården efter sommaren är också positivt, enligt Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Det är ju personer som ofta är direkt utskrivna från sjukhuset, så då är närheten till oss på vårdcentralen extra viktig, förklarar hon.

”Roligt att våra grannar får fina och funktionella bostäder”

Nyligen fick personalen på vårdcentralen möjlighet att besöka lokalerna för det nya vård- och omsorgsboendet. De positiva reaktionerna var många, inte minst bland de som har arbetat inom äldrevården tidigare och vet hur lokalerna såg ut tidigare, berättar Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Det känns roligt att veta att vi kommer bo tillsammans med äldre som har fina och funktionella bostäder, säger hon.

Alltid bra samarbete med Länsgården

Personalen på vårdcentralen har fått leva med konsekvenserna av byggnationerna under en längre tid. Om- och tillbyggnationen av Gillersgården har varit lite påfrestande för dem som grannar, medger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Men det har absolut varit värt mödan, nu när vi ser att slutprodukten har blivit så bra, säger hon.

Marie-Louise Forsberg-Fransson gläds även åt en ny uteplats för vårdcentralens personal.

– Det känns fint att vi kan få tillgång till en trevlig utemiljö, med lite lugn och ro, säger hon.

Samarbetet med Länsgården har alltid fungerat bra, även under byggprocessen.

– Det har aldrig varit några problem. De lyssnar på oss och vi har ett väldigt gott samarbete, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.