”Den nya vårdcentralen möjliggör en bättre vård”

Beslutet om att Länsgården har fått i uppdrag att bygga en ny vårdcentral samt ett nytt vård- och omsorgsboende i Skebäck välkomnas av vårdcentralchefen Ulrika Andersson.
– Vi har varit trångbodda i många år, så det här är efterlängtat av både personal och patienter. I de nya lokalerna kommer vi kunna bedriva en mer modern vård och möta våra patienters behov på ett bättre sätt, säger hon.

Den nuvarande vårdcentralen i Skebäck öppnade redan 1978. Sedan dess har en hel del vatten runnit genom Svartån. Vårdcentralchefen Ulrika Andersson menar att den nya vårdcentralen kommer innebära mycket – för såväl patienter som personal.

– Vi kommer få lokaler som stöttar vårt arbetssätt och våra arbetsflöden på ett bättre sätt. Lokalerna kommer ge oss möjligheter att bedriva en mer modern vård.

Nära vård – med patienten i centrum

Den tre våningar höga vårdcentralen kommer erbjuda fler mötesplatser, till exempel i form av konferensrum.

– Det innebär dels att vi kan utöka gruppverksamheten, men också att vi kan förlägga passande verksamheter i anslutning till varandra, säger Ulrika Andersson.

De nya lokalerna kommer hjälpa vårdcentralen att arbeta i enlighet med principen om ”nära vård”, som vårdcentralen alltid strävar efter. ”Nära vård” innebär att vården ska utformas med patienten i centrum och att olika delar av vården ska samverka för att möta de behov som finns hos varje patient.

– Det kan till exempel handla om att en sjukgymnast och en arbetsterapeut finns nära varandra för att de tillsammans ska kunna möta en patients behov. Den typen av samverkan underlättas genom våra nya lokaler, berättar Ulrika Andersson.

Digitala lösningar skapar fler mötesplatser

Den nya vårdcentralen kommer bjuda på en hög grad av digitalisering och vara utrustad med den senaste tekniken. Automatisk incheckning är en av nyheterna, vilket innebär att patienterna inte behöver köa för att checka in i en kassa. Konferensrum med stora, moderna skärmar och allsköns möjligheter till digitala uppkopplingar är en annan positiv nyhet.

– Både läkare och psykologer kommer kunna möta patienter digitalt i högre utsträckning. Och sjukgymnaster kommer kunna erbjuda digital gruppverksamhet. Det kommer betyda mycket för både personal och patienter, säger Ulrika Andersson.

Möjligheterna till digitala möten kommer även innebära att personalen kan arbeta hemifrån i viss utsträckning. Möjligheterna till mer hemarbete kommer uppskattas av personalen, tror Ulrika Andersson.

– Digitalisering i olika former gör oss till en mer attraktiv arbetsplats, inte minst för unga människor, och det underlättar när vi ska rekrytera personal.

Många fördelar med närheten till vård- och omsorgsboendet

Ulrika Andersson ser idel fördelar med närheten till det nya vård- och omsorgsboendet.

– Det ger oss möjligheter till mer samverkan och gör att vi snabbt kan lösa små och stora problem. Det blir kortare kontaktvägar och underlättar när vi ska hjälpas åt att möta våra patienters behov, säger hon.

För de äldre som ska bo på vård- och omsorgsboendet kommer de nya lokalerna innebära en högre livskvalitet, tror Ulrika Andersson.

– Jag ser framför mig hur en anhörig kan komma på besök, följa med till vårdcentralen, fika tillsammans i restaurangen och sedan ta en promenad i den vackra innergården. Lokalerna tillför definitivt flera mervärden.

Närheten mellan vårdcentralen och vård- och omsorgsboendet innebär dessutom att lokalerna kommer kunna samutnyttjas av de båda verksamheterna.

– Vi är väl medvetna om att vi inte kan bygga hur stort som helst. De nya lokalerna kommer vara väldigt yteffektiva genom att vi kan nyttja lokalerna tillsammans och dessutom möjliggöra för en högre grad av hemarbete. Det är positivt för både ekonomi, arbetsmiljö och klimatet, säger Ulrika Andersson.

Alla tjänar på en engagerad hyresvärd

Samarbetet med Länsgården fungerar väldigt bra, enligt Ulrika Andersson. Det patientnära arbetet tjänar på att hyresvärden har förståelse för vårdcentralens perspektiv och att det finns en vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten.

– Det betyder mycket att hyresvärden är så engagerad i lokalen och vill stötta verksamheten. De är alltid snabba att hjälpa till och är intresserade av att skapa en god miljö för både anställda och patienter, förklarar hon.