Länsgården bygger ny vårdcentral samt nytt vård- och omsorgsboende i Skebäck

Efter årsskiftet tas första spadtaget till en ny vårdcentral samt ett modernt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Skebäck i Örebro. Projektet är ett samarbete mellan Länsgården, Region Örebro och Örebro kommun.
– Det känns väldigt kul att vi får möjlighet att använda vår kompetens och erfarenhet för att bygga en plats för vård och omsorgs i ett så vackert område, säger Camilla Petersen, VD på Länsgården.

Nu är det klart att Länsgården bygger ny vårdcentral samt ett vård- och omsorgsboende i den vackra stadsdelen Skebäck i Örebro. Projektavtalet har precis undertecknats av Länsgården, Region Örebro och Örebro kommun.

– Projektet sker i enlighet med den affärsmodell vi har utvecklat, där Länsgården fungerar som projektledare och fastighetsägare, medan kommunen och regionen hyr av oss, säger Camilla Petersen, VD på Länsgården.

104 nya platser för Örebros äldre invånare

Projektet i Skebäck byggs i två etapper. I en första etapp byggs en ny vårdcentral, med tillhörande tillagningskök och parkeringsgarage. Den nya vårdcentralen byggs på den mark som i dag fungerar som parkeringsplats för den befintliga vårdcentralen. Under hela byggtiden kommer befintlig vårdcentral vara öppen som vanligt – men med en ny entré.

– Tidsplanen är preliminär i dagsläget, men vi räknar med att vårdcentralens verksamhet kommer kunna flyttas över till de nya lokalerna under hösten 2023, säger Anna-Lena Fredin, projektutvecklare på Länsgården.

I etapp 2 kommer den gamla vårdcentralen rivas. I stället byggs ett modernt vård- och omsorgsboende på platsen. Preliminär inflyttning kommer ske hösten 2025.

– Det nya vård- och omsorgsboendet kommer erbjuda 100 moderna lägenheter, med totalt 104 platser. Utöver detta skapas utrymme för daglig verksamhet samt hemvårdslokaler och huset kommer dessutom få en stor, grön innergård för husets alla verksamheter, berättar Anna-Lena Fredin.

Fler får bo i en uppskattad miljö

Skebäcksgården, med den vackra miljön i och omkring Stadsparken, är redan i dag ett av kommunens mest önskade boenden.

– Det känns förstås roligt att vi kan ge fler äldre möjlighet att få plats på ett modernt vård- och omsorgsboenden, men vi är också glada för att fler äldre att få bo i den fina miljön omkring Stadsparken, säger Anna-Lena Fredin.

Samverkan mellan region och kommun

Redan 2012 påbörjades samtalen om framtiden i Skebäck och detaljplanen för projektet togs fram 2018. Sedan dess har Länsgården, Region Örebro, Örebro kommun och stadsbyggnadskontoret arbetat sida vid sida med att mejsla fram bästa möjliga lösning.

– En uttalad gemensam vision för projektet har dessutom varit att utöka samverkan mellan region och kommun, säger Anna-Lena Fredin.

Länsgården har gedigen erfarenhet av att bygga vårdcentraler samt vård- och omsorgsboenden. Nyligen invigdes ett vård- och omsorgsboende i Askersund och byggen pågår i Kumla, Hallsberg och Hällefors.

– Vi har samlat på oss kompetens och erfarenhet i liknande projekt. Genom vår affärsmodell skapar vi dessutom konstruktiva samarbeten mellan regionen och länets kommuner – med invånarnas bästa för ögonen, säger Camilla Petersen.

Hållbarhet och välfärdsteknik i projektet

I Länsgårdens byggprojekt är det alltid många olika önskemål och intressen som ska flätas samman till en bra helhet. Länsgården bygger dessutom alltid med ett samhällsperspektiv – där hållbarhet och långsiktighet är viktiga parametrar.

– Vi bygger alltid för framtiden, genom att göra hållbara val och använda välfärdsteknik i framkant, som underlättar för både personal och hyresgäster, säger Camilla Petersen.

Nu väntar en intensiv planeringsfas, där bland annat en mer exakt tidsplan för projektet i Skebäck ska fastställas. Totalentreprenör för projektet kommer NCC Sverige AB att vara.