Projektet i Skebäck skapar 100 lägenheter för äldre

När Länsgården bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Skebäck i Örebro kommer 100 nya lägenheter erbjudas till stadens äldre invånare.
– Genom projektet i Skebäck får vi 100 nya lägenheter till vår kö, vilket naturligtvis är varmt välkommet, säger Charlotte Westman, lokalstrateg på Örebro kommun.

Många äldre i Örebro kommun – och i länet i övrigt – är i behov av en plats på ett vård- och omsorgsboende. För att möta behovet av platser behöver flera nya boenden byggas.

– Många i kommunen har ett behov av en bostad i ett särskilt boende och enligt våra befolkningsprognoser blir invånarna i kommunen allt äldre, förklarar Charlotte Westman.

När Länsgården nu bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Skebäck i Örebro innebär det att 104 nya platser tillskapas, i totalt 100 nya lägenheter. Det är något som välkomnas av Örebro kommun.

– Genom projektet i Skebäck får vi 100 nya lägenheter till vår kö, vilket naturligtvis är varmt välkommet, säger Charlotte Westman.

Örebro kommun ser inte bara fördelar i att fler platser för äldre tillskapas. Projektet i Skebäck skapar även möjligheter för att samutnyttja lokalerna med regionen.

– Vi kommer bland annat att kunna samutnyttja mötesrum för personalen, vilket annars brukar kosta mycket lokalyta. På det här sättet blir vi mer yteffektiva och kan hålla nere lokalkostnaderna, säger Charlotte Westman.

Projektet i Skebäck är ett samarbete mellan Länsgården, Region Örebro Län och Örebro kommun. För Örebro kommun har delaktighet och samverkan varit viktiga parametrar i projektet samt att verksamheten byggs tillsammans.

Charlotte Westman på Örebro kommun är nöjd med samarbetet med Länsgården.

– Samarbetet med Länsgården har fungerat väldigt bra. De är väldigt professionella att jobba med, säger hon.