Smedsgården, Askersund

Våren 2017 beslutade Askersunds kommun och Region Örebro län att ge Länsgården Fastigheter AB uppdraget att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter i Askersund. Byggnationen startades hösten 2017 och blev färdigställt sommaren 2020.

Ett prisbelönt vård- och omsorgsboende

Ett vård- och omsorgsboende är både en bostad, en arbetsplats och en vårdverksamhet. Detta ställer stora krav på oss som fastighetsförvaltare. Vi måste tänka flerdimensionellt för att boende och anhöriga/närstående ska trivas och känna sig som hemma. Men även skapa förutsättningar för att verksamheten ska ha en god arbetsmiljö. Dessutom måste det finnas en närhet till god vård för de boende.

Våra förvaltare och drifttekniker ska också kunna sköta fastigheten på ett effektivt och hållbart sätt. Vi vill förstås använda den smartaste tekniken, samtidigt som vi framtidssäkrar våra fastigheter för dagens och morgondagens smarta lösningar.

Alla dessa perspektiv förenas på Smedsgården. Byggnaden har tilldelats det prestigefyllda Vårdbyggnadspriset för projektet bakom Smedsgården. Priset är ett kvitto på att det går att skapa förutsättningar för hemlika miljöer.

Resan hit har varit lång. Och ändå har den bara börjat. Välkommen med på resan mot framtidens fastigheter – för hela livet!

För att läsa mer om Smedsgården och hur vi har skapat ett vård- och omsorgsboende med boendekvalitet i fokus, klicka här.

Vill du läsa mer om projektet, klicka här.