Blomsterängen, Hallsberg

Ett trevlig hem – och en modern arbetsplats

Ett hem för många äldre människor. Och samtidigt en väl fungerande arbetsplats.

Blomsterängen i Hallsberg är ett modernt vård- och omsorgsboende, som andas hemkänsla för de boende. Här kan de boende leva ett gott liv – och samtidigt få all den vård och omsorg de behöver.

Öppna kök, trevliga gemenskapsytor, tillgängliga utomhusmiljöer och personliga lägenheter bidrar till hemkänsla och livskvalitet för de boende. Moderna arbetsredskap och en inbjudande arbetsmiljö ökar trivseln och underlättar arbetet för personalen.

Fastigheten är dessutom utrustad med en hel del trygghetsskapande teknik – som förenklar vardagen för såväl boende som personal.

För att läsa mer om Blomsterängen och om projektet kan du ladda ner vår informationsfolder nedan.

Informationsfolder – Blomsterängen (PDF)

Fakta om Blomsterängen

  • Blomsterängen är ett modernt vård- och omsorgsboende på Långängen i Hallsberg, som består av 128 lägenheter, fördelade på två hus och sexton lägenheter. Den totala ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter.
  • Fastigheten ägs och förvaltas av Länsgården, som är ett utvecklingsbolag inom fastighetsbranschen, med särskilt fokus på samhällsnyttiga fastigheter. Länsgården ägs av Region Örebro län.
  • Hallsbergs kommun bedriver verksamheten på vård- och omsorgsboendet Blomsterängen och hyr lägenheter och lokaler av Länsgården. Platserna på Blomsterängen fördelas genom sedvanlig biståndsbedömning av kommunen.
  • Fastigheten är miljöcertifierad i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver.
  • Byggentreprenör: NA Bygg
  • Arkitekter: Marge Arkitekter och Land Arkitekter AB